Duurzame mobiliteit

Vrijblijvend advies

Mobiliteit in een duurzame samenleving

We groeien als wereldbevolking, we centraliseren ons meer in en bij de grote stad. Hierdoor wordt het drukker, met meer files en parkeerproblemen. We worden ons steeds bewuster van ons handelen en welke invloed dit heeft op onze omgeving. De overheid, de individu maar ook de ondernemer komt in actie.

Geen enkele ondernemer kan meer om duurzaam ondernemen heen. Bedrijven moeten in de nabije toekomst gaan betalen voor de CO2 die ze uitstoten. Bedrijven die duurzaam ondernemen zijn vaak innovatief, trekken klanten aan en zijn aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers.

Duurzaam vervoer als middel om je doel te behalen

Lopen, fietsen, met het OV, elektrisch rijden, duurzaam vervoer is er in verschillende vormen. Het belangrijkste is om per situatie te kijken en toegang te hebben tot verschillende vormen. Om het voor iedereen toegankelijk te maken zijn (elektrische) deelauto’s en deelfietsen een mooie uitkomst.

Door te kiezen voor duurzaam vervoer in combinatie met een mobiliteitspas kan CO2 op persoonsniveau inzichtelijk worden gemaakt. Zo kan je eenvoudig sturen om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen en kosten te besparen.

Voordelen

  • Aantoonbare reducering van de CO2
  • Goed imago bij klanten en medewerkers
  • Keuzevrijheid voor medewerkers
  • Sturen op gedrag
Opsomming_Driven

“Wat is mobiliteit van de toekomst en hoe richt je die duurzaam in?”

‘Overstappen naar elektrisch rijden’ is een veelgehoord antwoord. Helemaal waar om op korte termijn de CO2-uitstoot te verminderen, voor de lange termijn heb je een andere aanpak nodig. We moeten niet alleen sturen op een alternatief voor het gebruik van fossiele brandstof. Kijk ook kritisch naar de totale mobiliteitsbehoefte van het bedrijf en van zijn/haar medewerkers.

Marco - Mobiliteitsspecialist @ Driven

Casus

In de ICT-sector zijn er 2 belangrijke uitdagingen. Het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen en het binnenhalen en behouden van personeel. Om te voorkomen dat personeel overstapt of ZZP’er wordt is een fijne mobiliteitsregeling cruciaal. De realiteit is dat in onze sector een mooie leaseauto een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde is.

Om toch duurzaam te zijn hebben wij ervoor gekozen om volledig elektrisch te rijden. In samenwerking met Driven hebben wij een elektrisch wagenpark, met een aantal deelauto’s en verschillende oplaadpunten op kantoor. CO2-neutraal ondernemen is onze ambitie.

Daarnaast schrijven wij ons vaak in voor tenders. Bij deze tenders worden er duurzaamheidseisen gesteld. Daarom is het voor ons extra belangrijk om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen want anders komen wij niet in aanmerking.

Door de mobiliteitspas kunnen wij CO2-uitstoot per medewerker of project inzichtelijk maken. Daarnaast zorgt de pas ervoor dat de reiskosten per project automatisch gedeclareerd kunnen worden bij de opdrachtgever.

Vrijblijvend advies

Wil je weten hoe jij duurzame mobiliteit kunt integreren?
Laat je gegevens achter en wij bellen je terug.