Klimaatakkoord

Alles wat je als werkgever moet weten over het Klimaatakkoord

Doel van het Klimaatakkoord is de uitstoot van CO2 in 2030 met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot met 95 procent zijn afgenomen. Voor werkgevers heeft dit gevolgen voor het mobiliteitsbeleid. Wij geven een korte samenvatting van het Klimaatakkoord.

Werkgevers
Werkgevers spelen een belangrijk rol in de plannen om mensen duurzamer te laten reizen. Minimaal 1.000 werkgevers moeten zich voor 2030 inzetten om de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit in 2030 gehalveerd te hebben ten opzichte van 2016. De rijksoverheid gaat dit jaar in gesprek met vakbonden om te bespreken hoe het verduurzamen van mobiliteit aantrekkelijker gemaakt kan worden voor werkgevers.

Fiets
De fiets heeft een belangrijke plek in de plannen. Het rijk trekt nogmaals 75 miljoen euro uit voor fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Daarnaast wordt er een convenant opgesteld wat gaat zorgen voor ruime fietsparkeernormen bij bedrijven en woningen. Met 7% bijtelling is het leasen van een fiets extra aantrekkelijk.

Deelconcepten
Het kabinet en de OV-sector zetten vol in op nieuwe multimodalemobiliteitsconcepten. Dicht bij OV-locaties nemen gemeentes parkeergelegenheid en laadmogelijkheid op in bestemmingsplannen. Er wordt onderzocht of maatregelen voor fiets en multimodale hubs kansrijk zijn om mee te nemen bij aanpassingen aan weg-, water- en spoorinfrastructuur.

Kilometerheffing
Elektrisch rijden zorgt ervoor dat een steeds kleinere groep de inkomsten opbrengt. Daarnaast zou betalen naar gebruik zorgen voor minder files en uitstoot. Daarom start het kabinet een onderzoek met drie scenario’s voor een vorm van kilometerheffing:

  1. beprijzing per kilometer van elektrische auto’s, waarbij voor fossiele auto’s het huidige systeem in stand blijft.
  2. een tijd- en plaatsgebonden heffing met uitzondering van een spitsheffing voor het hele wagenpark.
  3. een emissie-, tijd- en plaatsgebonden heffing voor het hele wagenpark.

Aanvullende onderdelen Klimaatakkoord:

  • De hyperspits in het OV wordt aangepakt door prijsprikkels, verspreiden onderwijstijden etc.
  • De capaciteit op het spoor en in de trein worden vergroot. (bijv. autonoom treinverkeer)
  • Voor afstanden tot 700 km wordt de trein aantrekkelijker gemaakt dan het vliegtuig.
  • Er wordt geïnvesteerd in het realiseren van een laadnetwerk. (inclusief informatievoorziening)
  • Particulieren die overstappen op een elektrische auto komen in aanmerking voor een subsidie van €3.000.
  • Afhankelijk van marktontwikkeling komen er aanvullende maatregelingen voor waterstof.


Aanpak voor werkgevers

Op het gebied van mobiliteit is het reduceren van CO2 de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Stel het niet uit. Ga het gesprek aan met jouw medewerkers over duurzame mobiliteit. Wat zijn goede maatregelingen om de CO2-uitstoot van jouw bedrijf te halveren? Betrek iedereen bij het onderwerp en maak de keuzes/voortgang inzichtelijk. Lees ook onze tips voor het opstellen van een mobiliteitsbeleid. Veel succes!

Kennis

Meer informatie?

Laat je gegevens achter en wij bellen je terug.